Jsme architektonické studio, jehož tým se skládá ze zkušených  architektů. V naší práci se spojují zkušenosti s ochotou nalézat nová řešení. Zakládáme si na důkladné analýze souvislostí, racionalitě a účelnosti, zároveň však i intuici, citu pro estetiku a snaze tvořit kvalitní prostory s atmosférou.
Vznik našeho studia vyplynul přirozeně ze společné dlouhodobé spolupáce během studia na FA ČVUT a Technické univerzity v Mnichově. Architektura nás odjakživa fascinovala svou komplexností a přesahy do dalších oborů. Snažíme se vymezit proti bezduchému, automatického zastavování. Analýzou souvislostí a diskusí s klientem dospíváme k samotné podstatě jako východisku pro řešení konkrétního úkolu. Naší prioritou je tvorba kvalitních prostor, funkčních a příjemných pro své uživatele.
Architekturou se zabýváme komplexně od počáteční analýzy a konceptu přes všechny projektové fáze včetně inženýringu (projednávání s dotčenými orgány a zajištění stavebního povolení) až po realizaci.

Tým

Ing. arch. Helena Kalná
*1984 Praha
autorizovaný architekt, člen ČKA
Studium:
2002-2005 ČVUT FA Bakalářské studium
2006-2007 Technische Universität München, Fakultät für Architektur (Prof. Raffaele Cavadini, Prof. Hannelore Deubzer, Prof. Dietrich Fink)
2007-2008 ČVUT FA Magisterské studium(Ing. arch. Jan Sedlák)
Praxe:
2005-2006 Domesi
2007 Prof. Pavel Zvěřina
2009 Atelier M1 architekti
2009-2010 Arch.design Brno s.r.o.
2011-2013 Atelier A CZ s.r.o.
2011 MOYA architekti Helena Kalná architekti
Ing. arch. Mojmír Kalný
*1983 Praha
Studium:
2002-2006 ČVUT FA Bakalářské studium
2006-2007 Technische Universität München, Fakultät für Architektur (Prof. Dietrich Fink)
2007-2009 ČVUT FA Magisterské studium (Prof. Ladislav Lábus, Prof. Karel Maier)
Praxe:
Ing. arch. Otakar Chochola
RAM architekti (MgA.Jan Mrázek)
2011 MOYA architekti
Ing. arch. Helena Kalinová
*1957 Kutná Hora
autorizovaný architekt, člen ČKA
Studium:
1977-1982 VUT FA
Praxe:
1982-1992 Mlýnsko-pekárenský průmysl – oblastní projekce
od 1992 vlastní projekční praxe