MĚSTA BEZ SMOGU – PROTIHLUKOVÁ STĚNA

Projekt:

Problém

Městské prostředí je velmi zatíženo vlivy kapacitní automobilové dopravy -> nutnost protihlukových opatření -> jedním z možných opatření jsou protihlukové stěny -> často pojednané bez estetických ambicí (ikdyž jsou často pohledově velmi exponované). Navíc často špinavé od výfukových plynů

Koncept

Městské prostředí je narušováno kapacitní dopravou -> hluk + výfukové splodiny -> nutnost protihlukových stěn -> protihlukové stěny špinavé -> využít samočistící vlastnosti materiálu TX Active

Inspirace

Stěna tenkého střeva pokryta klky -> výrazné zvětšení povrchu střeva = účinnější absorbce živin z potravy

Povrch protihlukové stěny z materiálu TX Active s čistící schopností (samočištění + celkové zlepšení okolního ovzduší) -> co největší plocha stěny žádoucí -> plocha poseta „klky“ -> estetizace protihlukových stěn

www.bezsmogu.cz/soutezni-navrhy/soutezni-navrhy-2011/protihlukova-stena/