HASIČSKÁ ZBROJNICE, NEBUŠICE

Stupeň dokumentace: Studie
Spolupráce: Ing. arch. Vladislav Králíček
Orientační náklady na stavbu: 27mil. Kč
Zpracování: 2016

Městská část Praha Nebušice vybrala pro realizaci hasičské zbrojnice pozemek čtvercového tvaru v severovýchodní části obce, svažující se k jihu k Nebušickému potoku. Momentálně se na pozemku nachází čistička odpadních vod, která bude v návaznosti na další městské investice rušena.

Náš návrh pracuje jednak se svažitostí pozemku a dále se přizpůsobuje charakteru okolní rezidenční zástavby a přiléhajícímu přírodnímu prostředí Přírodníh oparku Šárka – Lysolaje. Požadavkem městské části bylo také zachovat stávající vjezd na pozemek.

Navržený dům tedy ctí výrazné přírodní prostředí lokality a svým měřítkem a zasazením do terénu neruší rezidenční zástavbu. Hasičská zbrojnice je zapuštěna do terénu, vstup je z ulice K Vinicím odkud dům působí jako jednopodlažní s dominantním prvkem štíhlé věže na sušení hadic, ve ketré se nachází tréningová lezecká stěna. Hmota domu vynikne až po sestoupení na úroveň prvního podzemního podlaží, kde jsou situovány garáže zásahových vozů.

Stavba se skládá ze dvou hmot, z garáží včetně technického zázemí a adminsitrativní a pobytové části. Tyto hmoty jsou odlišeny i materiálem, fasáda administrativního zázemí je řešena dřevěným obkladem, fasáda garáží je navržena s polykarbonátu. Věž je řešena z pohledového betonu.