CHATA V MEZILESÍ

Studie: 2014
Náklady: 2 mil. Kč

Studie rekreační chaty vznikla z potřeby zajistit nenáročný příbytek na pozemku využívaném k rodinné rekreaci. Pozemek se nachází v kopcovitém terénu Vysočiny, na jižním svahu s výhledem na hrad Lipnice. Nachází se v osadě nesoucí romantické pojmenování Mezilesí, které odráží její skutečné umístění – tedy mezi lesy. Osada Mezilesí je tvořena několika historickými staveními převážně zemědělského charakteru. Nacházely se tam tedy obytné domy a stodoly. Některé stavby si svůj ráz uchovaly, jiné byly přestavěny. Hmota navrhované chaty koresponduje s tradičním vzhledem staveb, má obdélníkový půdorys a sedlovou střechu. Osazení chaty do urbanismu obce bylo ovlivněno dvěma hledisky: umístění jednak reaguje na stávající stodolu nacházející se taktéž na pozemku a druhým hlediskem bylo umístění s nejlepším výhledem do kraje. Hřeben chaty je vzhledem k půdorysu umístěn excentricky, střecha bez přesahů dává vyniknout jednoduché geometrii stavby. Interier chaty je navržen velmi účelně na půdorysu 55 m2. Hlavní obytný prostor je převýšený, nad vstupní částí a samostatnou ložnicí jsou umístěné další dvě obytné místnosti – ložnice a pracovna. Ty jsou přístupné jednoramenným schodištěm přes galerii. Chata tak poslouží k rekreaci různě velkým skupinám osob (1-8) a to při zajištění alespoň částečného soukromí.