KOMENSKÉHO MOST V JAROMĚŘI

Studie: 2013
Náklady: 15mil.Kč

Soutěžní návrh na Komenského most v Jaroměři řeší nový most v místě původního ocelového nýtovaného mostu, který byl stržen povodněmi na jaře 2013. Most je významnou spojnicí mezi náměstím Ćeskoslovenské armády a lokalitou Na Ostrově, kde se nachází neorenesanční budova školy. Nosnou konstrukci tvoří dva prostě uložené parapetní nosníky s organickým tvarem příčného řezu. Na vnější straně nosníků jsou navržena v pravidelném rytmu betonová žebra, která slouží k vedení vnějších předpínacích kabelů. Součástí návrhu bylo řešení obou předpolí mostu.

Soutěžní návrh vznikl ve spolupráci s firmou Pontex s.r.o.