LÁVKA HRADEC KRÁLOVÉ

Projekt: 

Soutěžní návrh řeší lávku pro pěší a cyklisty přes Labe v Hradci Králové. Lávka je navrhována jako spojnice předprostoru konferenčního centra Aldis a Smetanova nábřeží. Nosná konstrukce je tvořena ocelovým nosníkem Vierendeel.

Návrh vznikl ve spolupráci s firmou Pontex s.r.o.