RODINNÝ DŮM, KOLOVRATY

Studie: 

Tento projekt řeší rekonstrukci prvorepublikového řadového domku, který zakoupili mladí manželé. Domek byl postaven ve 30.let 20.století, následně však prošel několika stavebními úpravami, které ho rozšířily hned o dvě přístavby. Směrem do ulice si však dům zachoval svůj vzhled a charakter. Domek má ideální orientaci vůči světovým stranám. S mladými majiteli jsme dospěli ke shodě v názoru, že charakter uliční fasády nebudeme výrazně upravovat a že veškeré úpravy by měly být vzhledem k domu citlivé. Gordickým uzlem domu je schodiště, které je situováno úzké boční přístavbě. Na první pohled bylo jasné, že toto schodiště si zaslouží prostorově přeřešit tak, aby uživatelům poskytovalo lepší komfort při užívání a aby bylo možné vystoupat do velkého půdního prostoru, který bude využíván jako obytné podkroví. Nové prvky (schodiště, terasa s pergolou směrem do zahrady) jsou řešeny jako lehké vložené dřevěné konstrukce. Vzhled jižní fasády orientované do zahrady je naopak upraven a získává soudobější výraz. Stávajícím oknům jsou odstraněny parapary a vznikají tak francouzská okna, před nimiž je situována dřevěná terasa s pergolou. Dispoziční úpravy jsou spíše drobnější a počítají s vyhouráním jednoho komína, několika příček, zazděním otvorů.