RODINNÝ DŮM, KOLOVRATY

Zaměření a studie: 2016
Realizace: 2016
Zastavěná plocha: 460m2

Byli jsme osloveni ke spolupráci na rekonstrukci objektu restaurace pocházíející ze 70.let 20. století, která se nachází uprostřed pražského sídliště. Ačkoli restaurace do nedávna na sídlišti fungovala, její stav byl značně zanedbaný a vyžovadoval zcela komplexní přístup k rekonstrukci. Samotná stavba byla očištěna na nosný skelet a obvodové zdi. Veškeré vnitřní uspořádání jsme přepracovali a nově navrhli, nově bylo třeba přeřešit veškeré technické vybavení stavby. Na přání investora došlo pouze k minimálním zásahům do členění fasád, které budou opatřeny novými okny a zatepleny. Na fasádě je také nově akcentován hlavní vstup a to markýzou s logem restaurace a pivnice.